Downloads

Technische gegevens

 

Materiaal : samengesteld uit natuurlijk
  natrium bentoniet klei en
  rubber
Dichtheid : ca. 1,52 g/cm³
Gewicht : 0,702 kg/m (20 x 25 mm)
Opslag

 
: indien in originele verpakking
  droog en vorstvrij opgeslagen
  onbeperkt houdbaar
Testrapport op aanvraag verkrijgbaar


 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans