Productvoordelen Thermo Break

  • Zeer hoog belastbaar
  • Zeer lage warmtegeleidingscoëfficiënt
  • Op maat leverbaar
  • Leverbaar met gaten en slobgaten
  • Eenvoudige verwerking
  • Inzetbaar bij nieuwbouw en renovatie
     
 

 

 Voorspelde verspreiding van de temperatuur

 bij een koudebrug in een koppeling zonder

 Thermo Break. De temperatuur van het staal

 aan de warme zijde van het gevelsysteem is

 9,8 0C en het warmteverlies (χ-waarde)

 bedraagt 1,31W/K.
 

 


 Voorspelde verspreiding van de temperatuur

 met Plaka Thermo Break platen type TBK.
 De temperatuur in het staal aan de warme

 zijde van het gevelsysteem  is verbeterd naar

 16,5 0C en het warmteverlies is beperkt tot

 0,35 W/K. Dit betekend 73% minder

 warmteverlies.
 


 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans