Downloads

Migutrans serie FS 135


 
Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
pprofielbr.
in mm
bt
profielh.
in mm
h
max.
belasting
vrachtauto
in kN
max.
belasting
heftruck
in kN
max.
belast.
harde
wielen
kg/mm
wielbr.
FS 135/25 35 20 (+10/-10) 135 206 25 600 250 30
FS 174/25 70 20 (+10/-10) 174 245 25 600 130 15

Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar
Belasting vrachtauto volgens DIN 1072
Belasting heftruck volgens DIN 1055

aanbevolen wordt montage in epoxymortel
 Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans