Downloads

 
Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
 
profielbr.
in mm
bt
 
profielh.
in mm
h
 
max. belasting
auto
in kN* 
FG 41/15 35 6 (+3/-3) 41 114 15 30
FG 41/20 35 6 (+3/-3) 41 114 20 30
FG 41/25 35 6 (+3/-3) 41 114 25 30
FG 41/35 35 6 (+3/-3) 41 131 35 30
FG 41/50 35 6 (+3/-3) 41 131 50 30
FG 41/4055 35 6 (+3/-3) 41 114 40, 45, 50, 55 30
FG 41/6075 35 6 (+3/-3) 41 114 60, 65, 70, 75 30
FG 41/7590 35 6 (+3/-3) 41 114 75, 80, 85, 90 30
FG41/90105 35 6 (+3/-3) 41 114 90,95,100,105 30
*Niet langdurig belasten


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans