Downloads

 

Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
 
profielbr.
in mm
bt
 
profielh.
in mm
h
 
max. belasting
auto
in kN*
FG 35/15 30 6 (+3/-3) 35 108 15 30
FG 35/20 30 6 (+3/-3) 35 108 20 30
FG 35/25 30 6 (+3/-3) 35 108 25 30
FG 35/35 30 6 (+3/-3) 35 125 35 30
FG 35/50 30 6 (+3/-3) 35 125 50 30
FG 35/4055 30 6 (+3/-3) 35 108 40, 45, 50, 55 30
FG 35/6075 30 6 (+3/-3) 35 108 60, 65, 70, 75 30
FG 35/7590 30 6 (+3/-3) 35 108 75, 80, 85, 90 30
FG35/90105 30 6 (+3/-3) 35 108 90,95,100,105 30
*Niet langdurig belasten


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans