Downloads

Migua serie ESG 60 (RVS)


 
Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
profielbr.
in mm
bt
profielh.
in mm
h
max.
belasting
vrachtauto
in kN
max. belasting
heftruck
in kN* 
ESG 60/19 40 8 (+4/-4) 60 160 19 90 35
ESG 60/35 50 8 (+4/-4) 60 152 35 90 35
ESG 60/45 50 8 (+4/-4) 60 152 45 90 35
ESG 60/55 50 8 (+4/-4) 60 152 55 90 35
*Niet langdurig belasten
Belasting vrachtauto volgens DIN 1072
Belasting heftruck volgens DIN 1055

 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans