Downloads

Migua serie ESG 20 (RVS)


 
Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
profielbr.
in mm
bt
profielh.
in mm
h
max. belasting
auto
in kN* 
ESG 20/20 20 2 (+1/-1) 20 126 20 30
ESG 20/35 20 2 (+1/-1) 20 95 35 30
ESG 20/40 20 2 (+1/-1) 20 95 40 30
ESG 20/50 20 2 (+1/-1) 20 95 50 30
*Niet langdurig belasten
*Alleen bij toepassing als dilatatieprofiel niet bij toepassing als krimpvoegprofiel, niet langdurig belasten
 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans