Downloads

 

Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
profielbr.
in mm
bt
profielh.
in mm
h
max. belasting
auto
in kN* 
FLT 21/20 20 5 (+3/-2) 21 80 20 30
FLT 21/35 20 5 (+3/-2) 21 107 35 30
FLT 21/50 20 5 (+3/-2) 21 107 50 30
*Alleen bij toepassing als dilatatieprofiel, niet bij toepassing als krimpvoegprofiel, niet langdurig belasten


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans