Downloads

 
Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
profielbr.
in mm
bt
profielh.
in mm
h
max. belasting
auto
in kN* 
In vaste hoogte
FV 41/15 35 14 (+7/-7) 41 114 15 30
FV 41/20 35 14 (+7/-7) 41 114 20 30
FV 41/25 35 14 (+7/-7) 41 114 25 30
FV 41/35 35 14 (+7/-7) 41 131 35 30
FV 41/50 35 14 (+7/-7) 41 131 50 30
In verstelbare hoogte
FV 41/4055 35 14 (+7/-7) 41 114 40, 45, 50, 55 30
FV 41/6075 35 14 (+7/-7) 41 114 60, 65, 70, 75 30
FV 41/7590 35 14 (+7/-7) 41 114 75, 80, 85, 90 30
FV41/90105 35 14 (+7/-7) 41 114 90,95,100,105 30
*Niet langdurig belasten


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans