Downloads


 

Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
profielbr.
in mm
bt
profielh.
in mm
h
max. belasting
auto
in kN
max. belasting
vrachtauto
in kN*
FP 55/20 50 16 (+8/-8) 55 150 20 30 300
FP 55/25 50 16 (+8/-8) 55 150 25 30 300
FP 55/35 50 16 (+8/-8) 55 150 35 30 300
FP 55/50 50 16 (+8/-8) 55 150 50 30 300
FP 55/75 50 16 (+8/-8) 55 150 75 30 300
*Niet langdurig belasten
Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans