Downloads

Migua serie FP 55 Ni(-4S) / FP 55 MS(-4S)

 

 
Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
profielbr.
in mm
bt
profielh.
in mm
h
max. belasting
auto
in kN
max.
belasting
vrachtauto
in kN*
FP 55/21 Ni 50 16 (+8/-8) 57 150 21 30 300
FP 55/26 Ni 50 16 (+8/-8) 57 150 26 30 300
FP 55/36 Ni 50 16 (+8/-8) 57 150 36 30 300
FP 55/51 Ni 50 16 (+8/-8) 57 150 51 30 300
FP 55/76 Ni 50 16 (+8/-8) 57 150 76 30 300
FP 55/21 Ni-4S 58 22 (+11/-11) 65 158 21 30 300
FP 55/26 Ni-4S 58 22(+11/-11) 65 158 26 30 300
FP 55/36 Ni-4S 58 22 (+11/-11) 65 158 36 30 300
FP 55/51 Ni-4S 58 22(+11/-11) 65 158 51 30 300
FP 55/76 Ni-4S 58 22 (+11/-11) 65 158 76 30 300
*Niet langdurig belasten


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans