Downloads

 

 

Profiel

max.

voegbr.
in mm
bf max

voeg-
werking

in mm
Δbf

zichtbr.
in mm
bs
profielbr.
in mm
bt
profielh.
in mm
h

max. belasting

auto
in kN

max.
belasting
vrachtauto
in kN*
FP 85/20 75 30 (+15/-15) 82 222 20 30 300
FP 85/30 75 30 (+15/-15) 82 222 30 30 300
FP 85/50 75 30 (+15/-15) 82 222 50 30 300
*Niet langdurig belasten
Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans