Downloads

Migua FP 55 B (Ni)-4S

 

Profiel max.
voegbr.
in mm
bf max
voeg-
werking
in mm
Δbf
zichtbr.
in mm
bs
totale
in mm
bt
profielh.
in mm
h
max. belasting
auto
in kN
max.
belasting
vrachtauto
in kN*
FP 55-B-4S 60 22 (+11/-11) 63 316 53 30 300
FP 55-B-Ni-4S 60 22 (+11/-11) 64 316 53 30 300
*Niet langdurig belasten
Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans