Technische gegevens

   

  V1/10

V1/50

Mortelsoort   : 0 - 1 mm 0 - 5 mm
Laagdikte   : 5 - 30 mm 20 - 120 mm
Sterkteklasse   : K70 fmk7 K70 fmk7
Milieuklasse   : 1t/m5d 1t/m5d
Max. verw. tijd (20°C)   : ca. 90 Min. ca. 90 Min.
Waterdosering   : 13% tot. gew. 12% tot. gew.
Netto massa   : 2,28 kg/dm³ 2,30 kg/dm³
Min. verw. temp.   : +5°C +5°C
Max. verw. temp.   : +35°C +35°C
Min. verw. temp. Ondergrond   : +3°C +3°C
Druksterkte* 24 h : ≥ 40 N/mm² ≥ 40 N/mm²
V1/10: 4x4x16 cm 7 d : ≥ 60 N/mm² ≥ 70 N/mm²
V1/50: 15x15x15 cm 28 d : ≥ 80 N/mm² ≥ 80 N/mm²
  90 d : ≥ 90 N/mm² ≥ 90 N/mm²
Zwelling 24 h : +0,5% Vol. +0,5% Vol.
Inkrimping 7 d : ≤ 0,9 mm/m ≤ 0,9 mm/m
Vloeimaat direct : ≥ 65 cm -
  60 Min. : ≥ 55 cm -
Spreidmaat (DIN 1048) direct : - ≥ 70 cm
  60 Min. : - ≥ 62 cm
W/C faktor   : 0,35 0,35
Waterafscheiding (bleeding)   : geen geen
Schuimvorming   : geen geen
Verbruik   : 2,00 kg/dm³ 2,00 kg/dm³
Vorst-dooizoutbestandheid      
na 5, 10, 15 en 25 cycli   : ja ja
E-modulus (cylinder) 7d : 30.000 N/mm² 30.000 N/mm²
  90 d : 35.000 N/mm² 35.000 N/mm²
Buigtreksterkte 24 h : ≥ 4 N/mm² ≥ 4 N/mm²
  7 d : ≥ 6 N/mm² ≥ 6 N/mm²
  28 d : ≥ 8 N/mm² ≥ 8 N/mm²
  90 d : ≥ 10 N/mm² ≥ 10 N/mm²

Opmerking:
Alle opgaven zijn gebaseerd op producten die gemaakt zijn in een van onze Duitse productielocaties.
In het buitenland geproduceerde producten kunnen door afwijkende grondstoffen licht afwijken.

* Druksterkten gemeten cfm. DIN EN 196-1; Druksterkten gemeten cfm. DIN EN 12390-3

  • Opslag: Droog en vorstvrij, 12 maanden houdbaar
  • Verpakking: 25 kg/zak
  • Verwerkingsvoorschiften op aanvraag verkrijgbaar


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans