Downloads

Compakta bouwdispersie

Technische gegevens

 
Dichtheid : 1.070 gr/dm³
Consistentie : dik vloeibaar
Bindmiddel : Vinyl propionaat
Kleur : melkachtig wit
Gevarenklasse : geen
Opslag : minstens 18 maanden in
    gesloten originele verpakking
Vorstbestendigheid : tot -30°C
Moet na bevriezing wel worden opgeroerd
Aangebroken verpakking goed sluiten
Verpakking: 1 liter/kunststof bus
Verwerkingsvoorschiften op aanvraag verkrijgbaar

 Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans