Op te nemen krachten

Bij de berekening van de hoeveelheid wapening in de constructieve aansluiting moet men rekening houden met een reductie factor. Het wapeningsstaal mag in verband met het buigen en terugbuigen voor 80% van de oorspronkelijke sterkte worden meegenomen. Ten aanzien van de dwarskrachten zijn de verschillende types getest en hieruit volgen de volgende uiterste grenswaarden:
 
 beton C20/25 type stalen stekkenbak
 toelaatbare
 dwarskracht
 in kN/m
DS
15/125
             
DS
14B
             
DS
18B
            
DS
22B
            
DS
24B
            
DS
26B
            
DS
30H
            
DS
30B*
            
 in langsrichting 25,7 41,8 57,9 73,9 84,6 95,4** 116,8*** 116,8***
 in dwarsrichting 30,9 30,9 34,3 37,4 43,4 45,2 48,6 50,2

* element bestaat uit 2 parallel lopende elementen 15/125
** uitzondering Ø8-200 = 90,9
*** uitzondering Ø8-200 = 90,9
De dwarsrichting waarden zijn de waarden bij Ø8-200


 

Ruwheidsfactor

Een belangrijk beoordelingscriterium vormt de ruwheid van de bak volgens NEN-EN 1992-1-1:2005 artikel 6.2.5. De Dumbo stekkenbakken voldoen aan de in de BRL vastgestelde ruwheidsfactoren:

 

- In langsrichting : C = 0,35 en µ = 0,6
- In breedte(dwars)richting : C = 0,35 en µ = 0,6


 

Aandachtspunt

Voor toepassing van de stekkenbakken dient altijd goedkeuring te worden verkregen van de verantwoordelijke constructeur.
 
Besteltabel


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans