Technische gegevens

Phonstop - binnen toepassing

Grondstof : 100% geëxpandeerd glasgranulaat zonder bindmiddelen
Kleur : grijs
Volumegewicht : 270 kg/m³ +/- 10% volgens EN ISO 845
Gewicht bij 50 mm : Ca. 13,5 kg/m²
Afmetingen Phonstop V : 625 x 625 x 50 mm, 1.250 x 625 x 50 mm
Afmetingen Phonstop E : 618 x 618 x 25 mm
Brandklasse A1 volgens DIN 4102 deel 4 en DIN EN 13501-1
 
Absorptiecoëfficiënten

Geluidsabsorptie αs volgens DIN EN ISO 11654

 

Frequentie
Type 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Phonstop V
50 mm grijs 0,17 0,62 1,08 0,96 1,00 1,01
50 mm in kleur gespoten 0,18 0,63 1,10 0,94 0,97 1,00
50 mm met akoestische pleister 0,26 0,75 0,86 0,62 0,66 0,57
Phonstop E
300 mm open plenum 0,45 0,55 0,60 0,75 0,80 0,85
300 mm gesloten plenum 0,15 0,45 0,60 0,80 1,00 1,00
 

Phonstop - buiten toepassing

Grondstof : 100% geëxpandeerd glasgranulaat zonder bindmiddelen
Kleur : grijs
Volumegewicht : 270 kg/m³ +/- 10% volgens EN ISO 845
Drukvastheid : 1,2 N/mm² +/- 10% volgens DIN 1164
E-modulus (statisch) : 760 +/- 80 N/mm² volgens DIN 1048-5
E-modulus (dynamisch) : 1.020 +/- 50 N/mm² volgens DIN 1048-5
Warmtegeleiding λ : λ10,tr = 0,08 W/mK volgens DIN 52612
Brandklasse : A1 volgens DIN 4102 deel 4 en DIN EN 13501-1
Lengte specifieke
 
:
 
10 tot 20 kPa s/m4 volgens doorstromings- DIN EN 29053 weerstand
Diffusie weerstand : 25 volgens DIN 52615
Vorstweerstand : 0,25 verlies in M % volgens DIN 12041
Gewicht bij 50 mm : Ca. 13,5 kg/m²
Afmetingen Phonstop V : 625 x 625 x 50 mm, 1.250 x 625 x 50 mm
 
Absorptiecoëfficiënten
Geluidsabsorptie αs volgens DIN EN ISO 11654
 
Frequentie
Type 125 250 500 1.000 2.000 4.000
Phonstop V
50 mm grijs 0,17 0,62 1,08 0,96 1,00 1,01
50 mm in kleur gespoten 0,18 0,63 1,10 0,94 0,97 1,00
50 mm met akoestische pleister 0,26 0,75 0,86 0,62 0,66 0,57
 


 Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans