MAVOTRANS CONTACT
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88

Wat is nagalmtijd?

 

De nagalmtijd is de tijd waarin het geluidsniveau met 60 dB afneemt, na het uitschakelen van de geluidsbron. De nagalmtijd is afhankelijk van de frequentie. Een korte nagalmtijd gaat meestal samen met een prettige ruimteakoestiek. Een (te) lange nagalmtijd levert meestal een situatie op waarbij het minder prettig verblijven of werken is in de betreffende gebruiksruimte.

In werksituaties kan een te lange nagalmtijd vermoeidheidsverschijnselen, concentratieverlies en een verstoord oriëntatievermogen veroorzaken. In een verblijfsruimte veroorzaakt een te lange nagalm slechte spraakverstaanbaarheid en hebben mensen de neiging om steeds harder te gaan praten.

De nagalmtijd is te verkorten met geluidsabsorberende materialen. De benodigde hoeveelheid materiaal hangt af van het absorberende vermogen van het materiaal, uitgedrukt in α. De absorptiecoëfficiënt α geeft aan welk percentage van het op dat materiaal vallende geluid wordt geabsorbeerd.
Door middel van een berekening kan worden bepaald hoeveel materiaal moet worden toegevoegd.


De nagalmtijd in de ruimte kan worden bepaald aan de hand van de formule van Sabine:
Tg = V / 6xA [s]

 

Tg:   Nagalmtijd in de ruimte [s]
V : Volume van de ruimte [m³]
A Totaal absorptieoppervlak in de ruimte [m²OR]

Gebruiksruimten als gymzalen, zwembaden, klaslokalen, etc. vragen speciale aandacht op het gebied van de juiste nagalmtijd. Plaka Nederland heeft de ervaring met het meten van nagalmtijden en het berekenen van de noodzakelijke geluidabsorptie die nodig is om de gewenste nagalmtijd te verkrijgen.Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans