Collegezalen TU-Delft - Delft

 

Projectomschrijving

Ongeveer 50 onderwijszalen van De TU-Delft worden daar waar nodig verbeterd op het gebied van ergonomie, klimaat, akoestiek, verlichting en presentatiemogelijkheden. Twee onderwijszalen van de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en vier zalen van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE) zijn voorzien van de geluidsabsorberende materialen van Mavotrans. Daardoor hebben deze collegezalen een zeer aangenaam akoestisch klimaat gekregen.

 

Een goede geluidbeheersing binnen de collegezalen is erg belangrijk voor het gebruikscomfort van de zalen. Een te lange nagalmtijd binnen deze ruimten kan leiden tot concentratieverlies, versnel optredende vermoeidheid en desoriëntatie bij de studenten en de docenten. In het ontwerpstadium is daarom gelijk aandacht besteed aan het akoestisch klimaat van de zes zalen. De verantwoordelijke architect voor dit project Hoek & de Wit Architecten uit Delft heeft Mavotrans gevraagd om binnen het interieurontwerp een passende akoestische oplossing te bieden. Vanuit de architect werden een aantal eisen gesteld aan de akoestische oplossing: deze moest een hoge geluidsabsorptie bieden, zodat voldoende nagalm uit de ruimte zou worden weggenomen. Daarnaast moest de oplossing perfect aansluiten bij het interieurontwerp waarbij het geheel diende te worden afgewerkt met een mooie akoestische stof.

Toegepaste Mavotrans materialen bij dit project

Mavotrans heeft zich samen met haar vaste stoffeerder over de ontwerptekeningen gebogen en een vertaling gemaakt van het ontwerp naar een praktische en vooral ook esthetische oplossing. Hier is een volledige oplossing op maat uit naar voren gekomen. Waarbij geluidsabsorberende elementen in een rij onder het plafond zijn aangebracht die overgaan in staande elementen langs de glazen gevel.

 Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans