Ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis – Delft

De bouw van een ultra modern ziekenhuis


Migua® FK 55 - Ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis

 

Opdrachtgever: Reinier de Graaf Groep

Architect: EGM Architecten bv
Aannemer: Bouwcombinatie Hurks Kuijpers
Leverancier en advies : Mavotrans

 

De uitdaging

In Delft is het Reinier de Graaf Gasthuis gevestigd een hypermodern medisch centrum van 56.000 m². Het gebouw heeft de vorm van een esculaap (slang met staf), het oude Griekse symbool voor de geneeskunde en telt zes etages met 475 bedden waarvan tweehonderd eenpersoonskamers.

De bouw van dit ultra moderne ziekenhuis was in handen van de bouwcombinatie Hurks Kuijpers. Bij de voorbereiding en realisatie van het ziekenhuis is gebruik gemaakt van het zogenaamde "Delftse Model", waarbij zowel in de ontwerp- als in de uitvoerende fase partijen vroegtijdig bij het proces zijn betrokken. Dit heeft geleid tot een korte doorlooptijd van het project. Aangezien de Migua® dilatatieprofielen in het bestek stonden voorgeschreven, heeft Hurks Mavotrans al in een vroeg stadium van het project verzocht om te adviseren in de keuze voor het juiste type dilatatieprofiel.
 

Allereerst zijn alle eisen waaraan het dilatatieprofiel moest voldoen in kaart gebracht; Wat is de voegbreedte? Welke voegbeweging moet het profiel op kunnen vangen?  Wat zijn de hygiënische eisen? Welke vloerafwerking wordt toegepast? Tevens is de situatie ter plaatse beoordeeld en is in overleg met de aannemer en de architect een keuze gemaakt uit de brede range van dilatatieprofielen van Plaka Nederland.

 

De oplossing

 

  Feiten en cijfers

  • Ruim 1.000 meter Migua profielen verwerkt

  • Ziekenhuis van 56.500 m² b.v.o.


  • 7.250 ankers voor bevestiging profielen  


  • Voor de montage is 10.000 kg stelmortel geleverd
     

Na inventarisatie ter plaatse en vaststelling van alle eisen waaraan het voegprofiel moest voldoen is samen met de aannemer en architect gekozen voor het Migua® FPG 55 profiel. Voor waarborging van de hygiëne in het ziekenhuis is gekozen voor een profiel met een gladde inlage, zodat vuil geen kans krijgt om op te hopen. Het profiel heeft een voegbreedte van 50 mm en kan een driedimensionale voegbeweging opvangen.

Naast het FPG 55 profiel is tevens het Migua® FK 55 dilatatieprofiel toegepast. Dit profiel heeft een 3 mm verhoogde inlage, waardoor er een naadloze aansluiting op de kunststof vloerbedekking wordt gerealiseerd.
 
 

 

De profielen worden inclusief alle vormstukken, zoals L-hoeken en T-splitsingen, volledig prefab op maat op het werk geleverd. Hierdoor is de kwaliteit van de profielen ook bij hoeken en splitsingen gewaarborgd.

 

Bekijk alle voordelen van Migua dilatatieprofielen bij onze uitgebreide productinformatie of download het productblad.

 

   
Migua FPG55 dilatatieprofiel - Reinier de Graaf Gasthuis
     
Voorbeeld toepassing Migua dilatatieprofielen   dilatatieprofiel
     
Voor meer informatie of een vrijblijvend advies voor dilatatie in uw ziekenhuis-, kantoor- of bedrijfsvloer kunt u contact opnemen met onze dilatatieprofielen specialist. 
     
  
 

  


  Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans