Faculteit Technische Natuurwetenschappen TU Delft

Trillingvrije dilatatieprofielen voor een state-of-the-art gebouw.


Trillingvrije dilatatieprofielen voor een state-of-the-art gebouw. - Ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis

 

Opdrachtgever: TU Delft FMVG

Architect: Ector Hoogstad Architecten Rotterdam
Aannemer: Bouwcombinatie Hurks Kuijpers
Leverancier en advies : Mavotrans

 

De uitdaging

De faculteit voor Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de TU Delft is gehuisvest in een state-of-the-art gebouw. Om op internationaal niveau op het hoogste niveau te kunnen blijven presteren was de realisatie van een nieuw faculteitsgebouw noodzakelijk. Dagelijks maken ruim 600 medewerkers en 800 studenten gebruik van dit ca. 30.000 m² tellende gebouw.
 
In het pand zijn hoogwaardige laboratoria onderbracht voor de afdelingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie. Binnen deze wetenschappen wordt onderzoek op nanoniveau verricht, waarbij een minuscule verstoring in de laboratoria van invloed kan zijn op de testresultaten. De laboratoriumruimten kenden daarom extreem hoge eisen op het gebied van trillingen, temperatuurstabiliteit, luchtstromingen en geluid.
 

Ten behoeve van de meetopstellingen zijn 38 volledig trillingvrije opstellingen gerealiseerd die voldoen aan de strenge norm VC-F. De vloer onder de meetopstelling is volledig los gehouden van de omringende vloer in dezelfde ruimte en van de constructie buiten de ruimte, waardoor externe trillingen geen enkele invloed hebben op de meetopstelling. Voor een optimale voegovergang tussen de verschillende vloerdelen stonden de Migua® dilatatieprofielen van Mavotrans in het bestek voorgeschreven.

 

Migua® FGH 65

De oplossing

 

  Feiten en cijfers

  • 38 trillingvrije meetopstellingen voorzien van Migua® dilatatieprofielen

  • Faculteitsgebouw van 30.000


  • Trillingvrij dilatatieprofiel 


  • Voegwerking profiel 20 (+10/-10) mm
     

  • Gladde inlage waarborgt hygiëne
Na bestudering van alle strenge eisen waaraan het dilatatieprofiel moest voldoen en dan vooral met betrekking tot het opvangen van trillingen en de hygiënische eisen, is in overleg met de opdrachtgever, architect en aannemer gekozen om het Migua® FGH 65 dilatatieprofiel toe te passen in de laboratoria.
 
Bij dit profiel is de elastische inlage volledig spanningsloos in het profiel bevestigd waardoor trillingen geen invloed op het profiel hebben daarnaast is de inlage ultra glad en zeer geschikt in ruimten waar hoge worden gesteld aan hygiëne. Het profiel kan bewegingen in drie richtingen opnemen en heeft een voegwerking van 20 (+10/-10) mm.
 

 

De FGH 65 profielen zijn als volledig geprefabriceerd rechthoekig frame geleverd waardoor een praktische, efficiënte en nauwkeurige verwerking wordt gewaarborgd.

Buiten de laboratoria, waar de strenge eisen met betrekking tot de trillingen niet van toepassing zijn, is het Migua® FP 55-4S dilatatieprofiel toegepast. Ook hier is het systeem volledig op maat, inclusief alle benodigde vormstukken en montage toebehoren zoals ankers en mortel, geleverd.
 

Bekijk alle voordelen van Migua dilatatieprofielen bij onze uitgebreide productinformatie of download het productblad.

 

   
Klik hier om te vergroten
Migua® FGH 65
 
   
trillingsvrije dilatatieprofielen   dilatatieprofiel
Proefopstelling volledig trillingvrij geplaatst

 
  Migua® FP 55-4S
 
Voor meer informatie of een vrijblijvend advies voor dilatatie in uw ziekenhuis-, kantoor- of bedrijfsvloer kunt u contact opnemen met onze dilatatieprofielen specialist. 
     
  
 

  


  Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans