*de vermelde belastingen zijn conform CEN/TS 1992-4-1/2 voor zuivere trekbelasting op in beton ingestorte bevestigingsankers zonder invloed van hartafstanden, randafstanden en elementhoogte.
De waarden zijn geldig voor gescheurd beton zonder invloed van dichte wapening.
De berekeningswaarden zijn geldg voor de toepassing als duurzame bevestiging en mogen niet voor de toepassing als transportanker worden gebruikt.

 Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans