Lasvoorschriften


Voor de goede orde geven wij u de voorwaarden voor het lassen van de hier weergegeven centerpennen:
  • De lassen moeten door een gediplomeerd lasser worden uitgevoerd
  • Toegestaan is handmatig lichtbooglassen en gaslassen (CO2/MIG)
  • Zorg dat de lassen droog blijven en niet te snel afkoelen
  • Bij de overlappingslassen dient de centerpenkracht sterk gereduceerd te worden, in verband met het buigend moment, dat optreedt ter plaatse van de las
  • Bij lassen aan staarteinden is het aan te bevelen aan beide zijden een langsstaaf te leggen en deze vast te lassen. Er bestaat wel gevaar voor oververhitting van het materiaal
  • Beter is om met behulp van koppelmoffen de staven door te lengen. Risico's worden daarmee vermeden


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans