Downloads

Technische gegevens

 
Soortelijk gewicht

: 0,90 kg/l

Droog stofgehalte

: +/- 14%

Rendement : 6 tot 10 m²/liter per laag
Droogtijd : +/- 5 minuten bij +23°C
Toepassingstemeratuur : van +5°C tot +40°C
Opslag
 
: in een goed geventileerde ruimte
  bij +21°C
Opslagtijd : 12 maanden na productiedatum

 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans