MAVOTRANS CONTACT
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88

Wat is bouwakoestiek?

Bouwakoestiek is gericht op het akoestische comfort in woningen en gebouwen met het accent o.a.

op het weren en verzwakken van ongewenste geluiden door een juist ontwerp en uitvoering van de bouwconstructie.
De geluidswering in woningen is in hoge mate afhankelijk van de bouwkundige detaillering van de bouwconstructies en de betrouwbaarheid van de uitvoering. Daarom is bij het ontwerpen van bouwkundige details kennis nodig van bouwmaterialen en bouwmethoden.
 

Bij bouwakoestiek wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen luchtgeluid en contactgeluid. Dat heeft niet met het karakter van de bron te maken, maar geeft aan wat de oorzaak is van het waargenomen geluid.
 

Luchtgeluid betreft een bron die direct de omringende lucht in trilling brengt; het zijn deze luchttrillingen die ons oor bereiken, hetzij rechtstreeks, hetzij via de in trilling gebrachte bouwconstructie waarin we ons bevinden.
 

Contactgeluid betreft een bron die de bouwconstructie door direct mechanisch contact in trilling brengt. Deze trillingen, overgebracht via de bouwconstructie, worden uiteindelijk afgestraald in de ruimte waar we ons bevinden en worden waargenomen.

Dit onderscheid in de oorzaak van het waargenomen geluid is vooral van belang voor beschrijven van de geluidoverdracht en voor het op de juiste wijze weren van of verminderen van het doordringende geluid. Inzicht hierin is dus van wezenlijk belang om de juiste maatregelen te treffen.
 

Bouwakoestiek is een apart specialisme. Mavotrans beschikt over akoestiek adviseurs met gespecialiseerde kennis.

 Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans