MAVOTRANS CONTACT
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88

Algemene projectaanpak

Geluidbeheersing en lawaaibestrijding is maatwerk. Elk probleem vraagt om een andere oplossing. Vandaar dat Mavotrans de volgende projectaanpak hanteert.

Algemene projectaanpak:

  1. Inventariseren van het probleem en het proces waarin het probleem zich voordoet middels een bezoek ter plaatse indien noodzakelijk;
  2. Vastleggen van de huidige situatie in afmetingen, aanwezige materialen en/of objecten;
  3. Evalueren van eventueel aanwezige meetresultaten en/of adviesrapportage;
  4. Met de opdrachtgever de specifieke voorwaarden, wensen en eisen ten aanzien van te kiezen oplossingen bespreken;
  5. Inventariseren welke methode het best gekozen kan worden voor de oplossing van het probleem, bijvoorbeeld bronmaatregelen of akoestische aanpassingen in de overdrachtsweg;
  6. Uitbrengen van een advies en offerte, eventueel als stappenplan te presenteren;
  7. Na opdracht de exacte uitvoering in overleg met de opdrachtgever bepalen;
  8. Indien nodig tekeningen van de aanpassing(en) voor uitvoering overleggen en met opdrachtgever bespreken;
  9. Het leveren en monteren van de overeengekomen aanpassing(en).

 Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans