Actueel

Geslaagd seminar thermische ontkoppeling bij staalconstructies

Woensdag 22 april 2105 organiseerde Plaka Nederland het seminar thermische ontkoppeling bij staalconstructies. Het seminar vond plaats bij ICDuBO (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen) in Rotterdam. Ruim 50 deelnemers hebben het seminar bijgewoond. Door middel van een viertal lezingen werd het belang van het voorkomen van koudebruggen meer dan duidelijk.

Na het welkomtwoord van Fred van Zijl (directeur Plaka Nederland) nam Mic Barendsz van Bouwen met Staal het woord en gaf een beeld van de huidige staalbouwmarkt. Daarna volgende de lezing van Ir. Michiel Niens, hoofdconstructeur van IMd Raadgevende Ingenieurs. De krachtswerking ter plaatse van thermische onderbrekingen werd toegelicht aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Voor veelvoorkomende uitkragende constructies zoals luifels en balkons werd het krachtenspel in een aantal detailvarianten toegelicht. Daarnaast werd ingegaan op een aantal bijzondere situaties.

Na de lunch belichtte Ir. Arjan Pleysier, senior adviseur bij Deerns Nederland B.V., de bouwfysische aspecten van de thermische ontkoppeling. Er werd ingegaan op het nut en de noodzaak van thermische ontkoppeling, waarmee een te lage oppervlakte temperatuur en onnodig energieverlies voorkomen kan worden. Het effect van een thermische onderbreking werd aan de hand van enkele voorbeeldberekeningen geïllustreerd.

In de afsluitende presentatie van Erik Teeuwen, productmanager en adviseur van Plaka Nederland, werden aan de hand van reeds diverse uitgevoerde praktijkvoorbeelden oplossingen getoond met de Thermo Break thermische ontkoppeling. Daarbij werd nader ingegaan op de materiaalspecificaties en de testresultaten van Thermo Break.

Na inhoudelijk vrij diep op de materie te zijn ingegaan, was er na afloop ruime gelegenheid om na te praten, te netwerken en de diverse productopstellingen van ICDuBo te bekijken.

Al met al een geslaagd seminar!
 
 

 

   

 

 
 


Contact

Mavotrans B.V.
Storkstraat 25
2722 NR Zoetermeer
T: +31 79 344 63 63
F: +31 79 344 63 88
E: info@mavotrans.nl
 

Plaka Group

MAVOTRANS OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Mavotrans® is a registered trademark of Mavotrans B.V. 

© 2013 All rights reserved by Mavotrans